May 142013
 

คําพ้องรูป,คําพ้องรูป คําพ้องเสียง,คําพ้องรูปและเสียง,คําพ้องรูป ตัวอย่าง,คําพ้องทั้งรูปและเสียง,คําพ้องรูปและคําพ้องเสียง,คําพ้องเสียง,คําพ้องความ,คําพ้องรูป ภาษาอังกฤษ,สุภาษิต,คําพังเพย,คำพ้องทั้งรูปและเสียง,คํานํารายงาน,คํา พ้อง รูป เช่น

คําพ้องรูป

  คำพ้องรูป คืออะไร ? คำพ้องรูปก็คือคำที่เขียนเหมือนกัน มีตัวสะกด ตัวอักษร และวรรณยุกต์เหมือนกันเป๊ะๆเลย แต่มีการอ่านออกเสียง และความหมายที่แตกต่างกัน ซึ่งการที่คำพ้องรูปนั้นมีการเขียนเหมือนกัน บางครั้งก็อาจจะทำให้เราอ่านผิด และเข้าใจความหมายผิดจุดประสงค์ได้ เราจึงมีตัวอย่างคำพ้องรูปมาให้เพื่อนๆได้ดูกัน ไปดูกันเลย…

คำพ้องรูป คำอ่าน ความหมาย
 แหน แหน (หน + แ-)
แหน (ห + แ- + น)
ชื่อไม้ล้มลุกชนิดหนึ่ง
หวง
 พลี พลี
พะ-ลี
ขอแบ่งเอามา เชิญเอามา
เสียสละ บวงสรวง บูชา
 ปรัก ปรัก
ปะ – หรัก
เงินหัก
พัง 
 เสลา สะ – เหลา
เส – ลา
ต้นไม้ชนิดหนึ่ง หรือสวย งาม
ภูเขา
 เสมา สะ – เหมา
เส – มา
ต้นไม้ชนิดหนึ่ง
เครื่องหมายบอกเขตโบสถ์สำหรับทำสังฆทาน
 กรี กรี
กะ – รี
กระดูกแหลมที่หัวกุ้ง
ช้าง
 แหง แหง (หง + แ-)
แหง (ห + แ- + ง)
อาการของหน้าที่แสดงเก้อหรือจนปัญญาหรือ แน่ แน่นอน
คำแหง หรือกำแหง แข็งแรง เข้มแข็ง
 ปักเป้า ปัก – เป้า
ปัก – กะ – เป้า
ว่าวชนิดหนึ่ง
ปลาชนิดหนึ่ง
 แขม แขม
ขะ – แม
ไม้ล้มลุกชนิดหนึ่ง
ชาวเขมร
 เพลา เพลา
เพ – ลา
แกนสำหรับสอดในดุมรถ
เวลา
 สระ สะ
สะ – หระ
แอ่งน้ำ
ตัวอักษรที่ใช้ประกอบกับพยัญชนะ

 

คําพ้องรูป

Comments

comments

Sorry, the comment form is closed at this time.