May 172013
 

คําราชาศัพท์ที่ใช้กับพระสงฆ์,คําราชาศัพท์,คําราชาศัพท์ที่ใช้กับพระสงฆ์หมวดต่างๆ,คําราชาศัพท์หมวดร่างกาย,คํา ราชาศัพท์ ที่ ใช้ กับ พระ สงฆ์ จดหมาย,คํา ราชาศัพท์ ที่ ใช้ กับ พระ มหา กษัตริย์,คํา ราชาศัพท์ หมวด ร่างกาย,คํา ราชาศัพท์ หมวด ต่างๆ,คํา ราชาศัพท์ หมวด กริยา,คํา ราชาศัพท์ หมวด เครื่อง ใช้

คําราชาศัพท์ที่ใช้กับพระสงฆ์

 คําราชาศัพท์ที่ใช้กับพระสงฆ์ เป็นคำพูด ที่เราเอาใว้ใช้ เมื่อเราพูดกับพระสงฆ์ ซึ่งมีอยู่หลายคำทีเดียว ดังนั้น เพื่อความถูกต้อง ในเวลาที่เพื่อนๆทั้งหญิง ทั้งชาย จะต้องเสวนา หรือพูดจากับพระสงฆ์นั้น เพื่อนๆจะได้ใช้คำพูดได้อย่างถูกต้องยังไงหล่ะ ไปดูคําราชาศัพท์ที่ใช้กับพระสงฆ์กันเลย…

 

คําราชาศัพท์ที่ใช้กับพระสงฆ์

ความหมาย
อาตมา  คำพูดแทนตัวเอง
มหาบพิตร  พระสงฆ์ใช้เรียกพระเจ้าแผ่นดิน
โยม  คนทั่วไป
ถวาย  ให้,  มอบให้
ประเคน  ยื่นให้ระยะห่างหัตถบาส
จังหัน  อาหารเช้า
ฉัน  กิน
นิมนต์  ขอเชิญพระ (เดิน, นั่ง, เขียนหนังสือ)
กราบอาราธนาธรรม  ขอเชิญพระแสดงธรรม
นมัสการ  ไหว้
ครองจีวร  ห่มจีวร
ผ้าจีวร  ผ้าห่ม
สังฆาฏิ  ผ้าพาดบ่า
 สบง  ผ้านุ่ง
 สรงน้ำ  อาบน้ำ
 ปลงผม  โกนผม
 จำวัด  นอน
 ทำวัตร  สวดมนต์
 ปัจจัย  เงิน
 บรรพชา  บวชเณร
 อุปสมบท  บวชพระ
 อาพาธ  ป่วย
 มรณภาพ  ตาย
 ลาสิกขา  ลาสึก
 กุฏิ  ที่อยู่ของพระ
 กราบลา  ลา
 ขอถวาย  ขอให้
 ขอรับผม  คำรับ   (ผู้ชายใช้)      
 เจ้าค่ะ   คำรับ  (ผู้หญิงใช้กับพระสงฆ์)
 ครองผ้า  แต่งตัว
 ดิลานเภวัส  ยารักษาโรค
 เจริญพร  พระสงฆ์ปฏิสันถารกันฆราวาส
 เจริญพรมายัง  คำขึ้นต้นจดหมาย  (พระสงฆ์ถึงขุนนาง ฆราวาส)
 เจริญพระพุทธมนต์  สวดพระพุทธมนต์
 ฉันภัตตาหาร  กินข้าว
 ขอประทานพระอนุญาต  ขออนุญาต (พระสังฆราช)
 ขอประทานถวาย  ขอให้   (พระสังฆราช)
 อังคาส  เลี้ยงพระ
 สุผ้า  ซักย้อมผ้า
 บิณฑชาต  รับของใส่บาตร
 ปลงอาบัติ  แจ้งความผิดให้ทราบ
 ปลงหนวด  โกนหนวด
 ไปถาน  ไปถ่ายอุจจาระ
 ไทยทาน  ของถวาย
 ลิขิต  จดหมาย
 เผดียงสงฆ์  แจ้งให้พระสงฆ์ทราบ
 เสนาสนะ  ที่นั่ง

 

คําราชาศัพท์ที่ใช้กับพระสงฆ์

Comments

comments

Sorry, the comment form is closed at this time.