May 062013
 

คําราชาศัพท์หมวดร่างกาย,คำราชาศัพท์,คำราชาศัพท์หมวดคำนาม,คำราชาศัพท์หมวด,คำราชาศัพท์หมวดสุภาพ,คําราชาศัพท์หมวดเครื่องใช้,คําราชาศัพท์หมวดร่างกายภายนอก,คําราชาศัพท์หมวดร่างกายพร้อมรูป,คําราชาศัพท์หมวดกริยา,คําราชาศัพท์หมวดต่างๆ,คําราชาศัพท์,คําราชาศัพท์หมวดอาหาร,คําราชาศัพท์หมวดอวัยวะ

คําราชาศัพท์หมวดร่างกาย

คําราชาศัพท์หมวดร่างกาย เป็นคำราชาศัพท์ ที่ใช้เรียกชื่ออวัยวะส่วนต่างๆของร่างกาย และมาพร้อมกับความหมายที่ถูกต้อง คําราชาศัพท์บางคำอาจจะไม่ได้ยินกันบ่อยนัก บางคนจึงไม่รู้ว่าคําราชาศัพท์คำนี้ มีความหมายว่าอย่างไร เพื่อเป็นความรู้สำหรับการศึกษา หรือเพื่อเป็นความรู้กับตนเอง เรามาดูคําราชาศัพท์หมวดร่างกาย พร้อมความหมายกันเลย…

คําราชาศัพท์หมวดร่างกาย ความหมาย
 พระเจ้า  หัว ศีรษะ ของพระมหากษัตริย์
พระเศียร  หัว ศีรษะ
พระสิรัฐิ, พระสีสกฏาหะ   กะโหลกศีรษะ  กะโหลกพระเศียร
เส้นพระเจ้า  เส้นผมของพระมหากษัตริย์
พระเกศา, พระเกศ, พระศก  เส้นผม
 ไรพระเกศ, ไรพระเกศา, ไรพระศก  ไรผม
 ขมวดพระศก, ขมวดพระเกศา  ขมวดผมที่เป็นก้นหอย
 พระโมลี, พระเมาลี จุก หรือมวยผม
 พระจุไร ไรจุก ไรผม
 พระจุฑามาศ มวยผม ท้ายทอย
 พระเวณิ เปียผม  ช้องผม
 พระนลาฏ หน้าผาก
 พระขนง, พระภมู คิ้ว
พระอุณาโลม ขนหว่างคิ้ว
พระเนตร, พระนัยนะ, พระจักษุ ดวงตา
พระเนตรดำ, ดวงพระเนตรดำ  ตาดำ
พระเนตรขาว, ดวงพระเนตรขาว ตาขาว
พระกนีนิกา, พระเนตรดารา แก้วตา
หนังพระเนตร, หลังพระเนตร หนังตา   เปลือกตา  หรือหลังตา
พระโลมจักษุ,  ขนพระเนตร ขนตา
ขอบพระเนตร ขอบตา
ม่านพระเนตร ม่านตา
ต่อมพระเนตร ต่อมน้ำตา  ท่อน้ำตา
พระอัสสุธารา, พระอัสสุชล, น้ำพระเนตร น้ำตา
พระนาสิก,  พระนาสา จมูก
สันพระนาสิก, สันพระนาสา สันจมูก
ช่องพระนาสิก ช่องจมูก
พระโลมนาสิก, ขนพระนาสิก ขนจมูก
พระปราง แก้ม
พระกำโบล, กระพุ้งพระปราง กระพุ้งแก้ม
พระมัสสุ หนวด
พระทาฐิกะ, พระทาฒิกะ  เครา  หนวดที่คาง
พระโอษฐ์ ปาก  ริมฝีปาก
พระตาลุ,  เพดานพระโอษฐ์ เพดานปาก
พระทนต์ ฟัน
พระทันตมังสะ, พระทันตมังสา  เหงือก
ไรพระทนต์ ไรฟัน
พระทาฐะ, พระทาฒะ เขี้ยว
พระกราม  ฟันกราม
พระชิวหา  ลิ้น
ต้นพระชิวหา, มูลพระชิวหา ต้นลิ้น  ลิ้นไก่  โคนลิ้น
พระหนุ คาง
ต้นพระหนุ ขากรรไกร  ขากรรไตร หรือขาตะไกร
พระกรรณ หู   ใบหู
ช่องพระโสต, ช่องพระกรรณ ช่องหู
พระพักตร์ ดวงหน้า
พระศอ  คอ
พระกัณฐมณี ลูกกระเดือก
ลำพระศอ ลำคอ
พระชัตตุ  คอต่อ
พระรากขวัญ ไหปลาร้า
พระอังสา บ่า  ไหล่
พระอังสกุฏ  จะงอยบ่า
พระพาหา,  พระพาหุ  แขน (ตั้งแต่ไหล่ถึงศอก)
พระกร ปลายแขน (ตั้งแต่ข้อศอกถึงข้อมือ)
พระกัประ, พระกโบระ ข้อศอก
พระกัจฉะ รักแร้
พระกัจฉโลมะ ขนรักแร้
พระหัตถ์ มือ
ข้อพระกร, ข้อพระหัตถ์ ข้อมือ
ฝ่าพระหัตถ์ ฝ่ามือ
หลังพระหัตถ์ หลังมือ
พระองคุลี,  นิ้วพระหัตถ์ นิ้วมือ
พระอังคุฐ นิ้วหัวแม่มือ
พระดัชนี นิ้วชี้
พระมัชฌิมา นิ้วกลาง
พระอนามิกา นิ้วนาง
พระกนิษฐา นิ้วก้อย
ข้อนิ้วพระหัตถ์, พระองคุลี ข้อนิ้วมือ
พระมุฐิ    กำพระหัตถ์ กำมือ  กำหมัด   กำปั้น
พระนขา,  พระกรชะ เล็บ
พระอุระ,   พระทรวง อก
พระหทัย, พระกมล หัวใจ
พระถัน,  พระเต้า,  พระปโยธร เต้านม
ยอดพระถัน,  พระจูจุกะ  หัวนม
พระกษิรธารา น้ำนม
พระครรโภทร,  พระคัพโภทร มีครรภ์   มีท้อง
พระอุทร ท้อง
พระนาภี สะดือ   ท้อง
พระสกุล,  พระครรภมล รก  สิ่งที่ติดมากับสายสะดือเด็กในครรภ์
สายพระสกุล สายรก
กล่องพระสกุล  มดลูก
พระกฤษฎี,  บั้นพระองค์,  พระกฏิ สะเอว   เอว
พระปรัศว์ สีข้าง
พระผาสุกะ  ซี่โครง
พระปฤษฏางค์,  พระขนอง หลัง
พระโสณี  ตะโพก
พระที่นั่ง ก้น  ที่นั่งทับ
พระเสโท  เหงื่อ
พระเขฬะ   น้ำลาย
พระโลมา ขน
พระฉวี ผิวหนัง
พระชงฆ์ แข้ง
พระชานุ หัวเข่า
พระฉายา เงา
พระรากขวัญ ไหปลาร้า
พระราศี ผิวหน้า
พระปับผาสะ ปอด

 

คําราชาศัพท์หมวดร่างกาย

Comments

comments

Sorry, the comment form is closed at this time.