May 072013
 

คําราชาศัพท์หมวดเครือญาติ,คําราชาศัพท์หมวดร่างกาย,คำราชาศัพท์,คำราชาศัพท์หมวดคำนาม,คำราชาศัพท์หมวด,คำราชาศัพท์หมวดสุภาพ,คําราชาศัพท์หมวดเครื่องใช้,คําราชาศัพท์หมวดร่างกายภายนอก,คําราชาศัพท์หมวดร่างกายพร้อมรูป,คําราชาศัพท์หมวดกริยา,คําราชาศัพท์หมวดต่างๆ,คําราชาศัพท์,คําราชาศัพท์หมวดอาหาร,คําราชาศัพท์หมวดอวัยวะ,เครือญาติ

คําราชาศัพท์หมวดเครือญาติ

                                   คําราชาศัพท์หมวดเครือญาติ เป็นคําราชาศัพท์ที่แสดงชื่อเรียกบุคคลแต่ละท่าน ที่อยู่ในเครือราชวงศ์ ซึ่งในบทความนี้ เราได้มีการรวบรวมคําราชาศัพท์หมวดเครือญาติ มามากที่สุด ซึ่งมีการแปลความหมายที่ถูกต้อง และท่านยังสามารถนำคําราชาศัพท์หมวดเครือญาตินี้ ไปใช้ในชีวิตประจำวัน หรือเพื่อใช้ประกอบการศึกษา ในวิชาเรียนก็ได้

คําราชาศัพท์ ความหมาย
พระชนก พระบิดา พ่อ
พระอัยกาพระอัยกี ปู่, ตา
พระปิตุลา ลุง
พระเชษฐา พี่ชาย
พระอนุชา น้องชาย
พระสัสสุระ พ่อสามี, พ่อตา
พระสวามี สามี
พระชนนี,พระมารดา แม่
พระอัยยิกา ย่า, ยาย
พระปิตุจฉา ป้า
พระเชษฐภคินี พี่สาว
พระสุณิสา ลูกสะใภ้
พระเทวัน พี่เขย, น้องเขย
พระชามาดา ลูกเขย
พระราชนัดดา หลานชาย, หลานสาว
พระราชปนัดดา เหลน
 พระภาคิไนย หลาน คือ ลูกของพี่สาวหรือน้องสาว
พระภาติยะ หลาน  คือ  ลูกของพี่ชาย หรือน้องชาย

 

คําราชาศัพท์หมวดเครือญาติ

Comments

comments

Sorry, the comment form is closed at this time.