May 152013
 

คําราชาศัพท์หมวดเครื่องใช้,คำราชาศัพท์ทั่วไป,คําราชาศัพท์,คำราชาศัพท์หมวดสุภาพ,เสื้อ คำราชาศัพท์,เขียนหนังสือ คำราชาศัพท์,เข็มขัด คำราชาศัพท์,หมวดของใช้,คำราชาศัพท์ หมวดสรรพนาม,คำราชาศัพท์ เครื่องแต่งกาย,คำสรรพนามราชาศัพท์,คำกริยาราชาศัพท์,คำราชาศัพท์หมวดคำนาม,คําราชาศัพท์ สรรพนาม,หนังสือคำราชาศัพท์,หมอน คำราชาศัพท์,ที่นอน คำราชาศัพท์,ทองพระกร แปลว่า,คําราชาศัพท์หมวดเครื่องใช้ทั้งหมด,คําราชาศัพท์หมวดร่างกาย,คําราชาศัพท์หมวดกริยา,คําราชาศัพท์หมวดเครื่องแต่งกาย,คําราชาศัพท์หมวดเครื่องประดับ,คําราชาศัพท์,คําราชาศัพท์หมวดอาหาร,คําราชาศัพท์หมวดเครือญาติ

คําราชาศัพท์หมวดเครื่องใช้

   คําราชาศัพท์หมวดเครื่องใช้ เป็นคําราชาศัพท์ ที่ใช้เรียกข้าวของเครื่องใช้ หรือเครื่องแต่งกายต่างๆ ที่ใช้ในชีวิตประจำวัน ซึ่งมีอยู่หลายคำ ดังนั้น เพื่อความถูกต้อง และประโยชน์ของการนำไปใช้ เราจึงควรมาเรียนรู้เรื่องของคําราชาศัพท์หมวดเครื่องใช้ เพื่อที่เราจะได้เรียกชื่อเป็นคำราชาศัพท์ได้อย่างถูกต้องชัดเจนนั่นเอง ไปดูข้อมูลกันเลย…

 

คําราชาศัพท์หมวดเครื่องใช้ ความหมาย
พระสุพรรณภาชน์ โต๊ะทองคำสำหรับตั้งสำรับคาวหวาน
พระสุพรรณศรี กระโถนเล็ก
พระสุพรรณราช กระโถนใหญ่
พระทวย คันทวยสำหรับรองรับกระโถน หรือรับพระภูษาโยง
บ้วนพระโอษฐ์ กระโถน
โต๊ะเสวย โต๊ะรับประทานอาหาร
ฉลองพระหัตถ์ช้อน ช้อน
ฉลองพระหัตถ์ส้อม ส้อม
ฉลองพระหัตถ์ตะเกียบ ตะเกียบ
ผ้าเช็ดพระหัตถ์ ผ้าเช็ดมือ
ชามชำระพระหัตถ์ ชามล้างมือ
พระมังสี พานรองสังข์ จอกหมาก
พระตะพาบ, พระเต้า (คนโท) คนโทน้ำ
พระมณฑปรัตนกรัณฑ์ ขันน้ำทรงมณฑปพานรอง มีจอกลอย
พระมณฑปพระสุธารส หม้อน้ำดื่ม
พระเต้าทักษิโณทก เต้ากรวดน้ำ
พระสุวรรณภิงคาร หม้อน้ำทำด้วยทองคำรูปคนโท
ชามเครื่องต้น, ถ้วยชามเครื่องต้น ถ้วยชาม
จานเครื่องต้น จาน
มีดคาว, มีดหวาน, มีดผลไม้ มีด
ที่พระสุธารส ชุดเครื่องน้ำร้อน น้ำเย็น
ถาดพระสุธารส ถาดเครื่องน้ำร้อน น้ำเย็น
ถ้วยพระสุธารส ถ้วยน้ำ
ฉลองพระบาท  รองท้า
พระสุวรรณภิงคาร  คนโทน้ำ
ฉลองพระองค์  เสื้อ
เครื่อง  ของเสวย
 พระวิสูตร พระสูตร  ม่าน, มุ้ง
 พระยี่ภู่  ที่นอน
 พระภูษาชุบสรง  ผ้าอาบน้ำ
 พระแสงปืน  ปืน
 ถาดพระสุธารส  ถาดน้ำชา
 พระฉาย  กระจกส่อง
 ฉลองพระหัตถ์ส้อม  ช้อนส้อม
 ซับพระพักตร์  ผ้าเช็ดหน้า
 พระกระยาเสวย( พระมหากษัตริย์ )  ข้าว
 พระกุณฑลพาน  ตุ้มหู
 ฉลองพระหัตถ์  ช้อน
 พระสุธารส  น้ำกิน
 พระจุฑามณี  ปิ่น
 ธารพระกร  ไม้เท้า
 พระทวาร  ประตู
 น้ำจัณฑ์  เหล้า
 รัดพระองค์ , ผ้าชุบสรง , ผ้าสรง พระปั้นเหน่ง  เข็มขัด
 พระแท่นบรรทม  เตียงนอน
 พานพระศรี  หมาก
 พระสุธารสชา  น้ำชา
 ซับพระองค์  ผ้าเช็ดตัว
 พระสนับเพลา พระที่ (ราชวงศ์)  กางเกง
 โต๊ะทรงพระอักษร  โต๊ะเขียนหนังสือ
 โต๊ะข้างพระที่  โต๊ะเล็กข้างเตียงนอน
 พระแท่น  เตียง ที่นั่ง
 พระแท่นบรรทม  เตียงนอน
 พระราชบรรจถรณ์  ที่นอน
 ตั่ง  ที่นั่งไม่มีพนัก
 พระสุจหนี่  ผ้าที่ปูลาดไว้สำหรับประทับ หรือตั้งพระเก้าอี้
 ลาดพระที่  ผ้าปูที่นอน
 พระราชอาสน์, พระเก้าอี้   ที่สำหรับนั่ง  เก้าอี้
 พระโธรน  พระราชอาสน์อย่างฝรั่ง เก้าอี้พนักสูง
 พระที่นั่ง  ที่นั่ง
 พระที่นั่งเจียม  พรมเจียม  พรมขนสัตว์
 พระที่นั่งเก้าอี้, เก้าอี้ประทับ  เก้าอี้นั่ง
 เทียนท้ายพระที่นั่ง, เทียนท้ายที่นั่ง  ที่บูชาอย่างสังเขปใช้คู่กับผ้าทรงกราบ จัดไว้สำหรับตามเสด็จมีเทียน 2 เล่ม ธูป 1 กระถาง ผ้าทรงกราบ และพุ่ม
 เงินท้ายพระที่นั่ง, เงินท้ายที่นั่ง   พระราชทรัพย์ส่วนพระองค์ เป็นเงินที่มหาดเล็ก จะเชิญไปสำหรับทรงใช้สอย
 พระเขนย  หมอนหนุน
 พระเขนยข้าง  หมอนข้าง
 พระเขนยอิง, พระขนน  หมอนอิง
 พระวิสูตร   ม่าน  มุ้ง
 สายสูตร  เชือกหุ้มผ้าขาวสำหรับทรงถือในการหล่อ พระพุทธรูปหรือยกช่อฟ้า เป็นต้น
 พระสูตร  มุ้ง
 พระอู่, พระอังรึง   เปล
 พระแว่นสูรยกานต์  แว่นรวมแสงอาทิตย์ สำหรับจุดไฟ
 พระฉาย  กระจกส่อง
 คันฉ่อง กระจกมีคันถือ แว่นโลหะขัดเงามีด้าม ใช้เป็นกระจกส่องหน้า
 พระสาง  หวี
 พระสางเสนียด  หวีเสนียด
 พระสางวงเดือน  หวีวงเดือน
 เครื่องพระสุคนธ์  เครื่องหอม เช่น น้ำอบ น้ำหอม น้ำปรุง แป้งผัดหน้า แป้งกระแจะ ฯลฯ
 เครื่องพระสำอาง  เครื่องประทินผิว  เครื่องสำอาง
 อ่างสรง   อ่างอาบน้ำ
 ราวผ้าซับพระพักตร์  ราวพาดผ้า
อ่างสรงพระพักตร์, ที่สรงพระพักตร์, ถาดสรงพระพักตร์   อ่างล้างหน้า
 พานพระศรี, พานพระขันหมาก, พานหมากเสวย   พานหมาก
 หีบพระศรี, หีบหมากเสวย  หีบหมาก
 กระเป๋าทรง  กระเป๋าถือ
 พระล่วม  กระเป๋าหมากบุหรี่
 พระศรี  หมาก
 พระโอสถประจุ, พระโอสถปัด  ยาถ่าย, ยาระบาย
 พระโอสถเส้น  ยาเส้นสำหรับสูบ
 พระรัตนกรัณฑ์  ตลับประดับเพชร
 ตลับพระมณฑปเล็ก   ตลับยอดมณฑป
 ฉลองพระเนตร  แว่นตา
 พระพัชนี   พัด
 แคะพระกรรณ  ไม้แคะหู
 แคะพระทนต์  ไม้จิ้มฟัน
 ฉลองพระหัตถ์, ฉลองได, นารายณ์หัตถ์  ไม้เกาหลัง
 พระแสง  ศาสตราวุธ
 พระแสงดาบ  ดาบ
 พระแสงกระบี่   กระบี่
 พระแสงหอก  หอก
 พระแสงง้าว  ง้าว
 พระแสงของ้าว  อาวุธที่มีทั้งขอ และง้าว ใช้เวลาทำสงครามยุทธหัตถี
 พระแสงทวน  ทวน
 พระแสงเขน  เขน
 พระแสงกั่นหยั่น  กั่นหยั่น
 พระแสงกริช   กริช
 พระแสงเกาทัณฑ์  เกาทัณฑ์
 พระแสงดาบคาบค่าย  ดาบมีชื่อดังนั้น
 พระกล้องสลัด  กล้องที่ใส่อาวุธซัด
 พระแสงกระสุน  กระสุน
 พระแสงกรรบิด  มีดโกน
 พระแสงปนาค, พระแสงกรรไกร  กรรไกร
 พระแสงกัสสะ  แหนบถอนหนวด
 ธารพระกร  ไม้เท้า, ไม้วา, ไม้วัด
 พระราชลัญจกร  ตราแผ่นดินสำหรับใช้ประทับ
 พระตรา  ตราส่วนพระองค์ของพระราชวงศ์  ดวงตราเครื่องราชอิสริยาภรณ์
 พระกลด  ร่มด้ามยาว สำหรับประดับพระเกียรติยศ

 

คําราชาศัพท์หมวดเครื่องใช้

Comments

comments

Sorry, the comment form is closed at this time.