May 222013
 

คําราชาศัพท์หมวดสรรพนาม,คําราชาศัพท์หมวดคํานาม,คําราชาศัพท์หมวดเครือญาติ,คําราชาศัพท์หมวดต่างๆ,คํา ราชาศัพท์ หมวด กริยา อาการ,คําราชาศัพท์,คํา ราชาศัพท์ หมวด กิริยา อาการ,คำ ราชาศัพท์ ไทย,คำสรรพนามราชาศัพท์

คําราชาศัพท์หมวดสรรพนาม

              คําราชาศัพท์หมวดสรรพนาม เป็นคําราชาศัพท์ ที่ใช้เรียกแทนบุคคลต่างๆ ซึ่งได้แบ่งการใช้คำออกเป็นหลายประเภท เพื่อที่จะทำให้เกิดความเหมาะสมเมื่อนำมาใช้เรียกบุคคลตามยศ ตำแหน่งต่างๆนั่นเอง เพื่อความเข้าใจมากขึ้น เรามาดูคําราชาศัพท์หมวดสรรพนาม กันเลยดีกว่า…

 

>>>อ่านต่อคลิ๊กที่นี่>>

May 202013
 

คําราชาศัพท์หมวดต่างๆ,คําราชาศัพท์หมายถึง,คําราชาศัพท์หมวดร่างกาย,คําราชาศัพท์หมวดต่างๆ,คําราชาศัพท์หมวดเครื่องใช้,คําราชาศัพท์ที่ใช้กับพระมหากษัตริย์,คํา ราชาศัพท์ หมวด ร่างกาย,พระ ปราง แปล ว่า,คำ ราชาศัพท์ ทั้งหมด,คําราชาศัพท์หมวดร่างกาย,คําราชาศัพท์หมวดเครื่องใช้,คําราชาศัพท์หมวดกริยา,คําราชาศัพท์ที่ใช้กับพระมหากษัตริย์,คําราชาศัพท์หมวดอาหาร,คำราชาศัพท์,คําราชาศัพท์หมวดเครื่องประดับ,คําราชาศัพท์หมวดเครื่องแต่งกาย,คําราชาศัพท์ความหมาย,ความหมายคําราชาศัพท์,ความหมายของคําราชาศัพท์

คําราชาศัพท์หมายถึง

            คําราชาศัพท์หมายถึง ถ้อยคำที่ใช้กับพระมหากษัตริย์ ถ้อยคำสุภาพ ไพเราะที่ใช้ให้เหมาะกับฐานะของบุคคลในสภาพสังคมไทย ได้แก่ พระมหากษัตริย์ พระบรมวงศานุวงศ์ พระภิกษุ ขุนนางข้าราชการ และสุภาพชน

>>>อ่านต่อคลิ๊กที่นี่>>