May 222013
 

คําราชาศัพท์หมวดสรรพนาม,คําราชาศัพท์หมวดคํานาม,คําราชาศัพท์หมวดเครือญาติ,คําราชาศัพท์หมวดต่างๆ,คํา ราชาศัพท์ หมวด กริยา อาการ,คําราชาศัพท์,คํา ราชาศัพท์ หมวด กิริยา อาการ,คำ ราชาศัพท์ ไทย,คำสรรพนามราชาศัพท์

คําราชาศัพท์หมวดสรรพนาม

              คําราชาศัพท์หมวดสรรพนาม เป็นคําราชาศัพท์ ที่ใช้เรียกแทนบุคคลต่างๆ ซึ่งได้แบ่งการใช้คำออกเป็นหลายประเภท เพื่อที่จะทำให้เกิดความเหมาะสมเมื่อนำมาใช้เรียกบุคคลตามยศ ตำแหน่งต่างๆนั่นเอง เพื่อความเข้าใจมากขึ้น เรามาดูคําราชาศัพท์หมวดสรรพนาม กันเลยดีกว่า…

 

>>>อ่านต่อคลิ๊กที่นี่>>

May 172013
 

คําราชาศัพท์ที่ใช้กับพระสงฆ์,คําราชาศัพท์,คําราชาศัพท์ที่ใช้กับพระสงฆ์หมวดต่างๆ,คําราชาศัพท์หมวดร่างกาย,คํา ราชาศัพท์ ที่ ใช้ กับ พระ สงฆ์ จดหมาย,คํา ราชาศัพท์ ที่ ใช้ กับ พระ มหา กษัตริย์,คํา ราชาศัพท์ หมวด ร่างกาย,คํา ราชาศัพท์ หมวด ต่างๆ,คํา ราชาศัพท์ หมวด กริยา,คํา ราชาศัพท์ หมวด เครื่อง ใช้

คําราชาศัพท์ที่ใช้กับพระสงฆ์

 คําราชาศัพท์ที่ใช้กับพระสงฆ์ เป็นคำพูด ที่เราเอาใว้ใช้ เมื่อเราพูดกับพระสงฆ์ ซึ่งมีอยู่หลายคำทีเดียว ดังนั้น เพื่อความถูกต้อง ในเวลาที่เพื่อนๆทั้งหญิง ทั้งชาย จะต้องเสวนา หรือพูดจากับพระสงฆ์นั้น เพื่อนๆจะได้ใช้คำพูดได้อย่างถูกต้องยังไงหล่ะ ไปดูคําราชาศัพท์ที่ใช้กับพระสงฆ์กันเลย…

 

>>>อ่านต่อคลิ๊กที่นี่>>

May 152013
 

คําราชาศัพท์หมวดเครื่องใช้,คำราชาศัพท์ทั่วไป,คําราชาศัพท์,คำราชาศัพท์หมวดสุภาพ,เสื้อ คำราชาศัพท์,เขียนหนังสือ คำราชาศัพท์,เข็มขัด คำราชาศัพท์,หมวดของใช้,คำราชาศัพท์ หมวดสรรพนาม,คำราชาศัพท์ เครื่องแต่งกาย,คำสรรพนามราชาศัพท์,คำกริยาราชาศัพท์,คำราชาศัพท์หมวดคำนาม,คําราชาศัพท์ สรรพนาม,หนังสือคำราชาศัพท์,หมอน คำราชาศัพท์,ที่นอน คำราชาศัพท์,ทองพระกร แปลว่า,คําราชาศัพท์หมวดเครื่องใช้ทั้งหมด,คําราชาศัพท์หมวดร่างกาย,คําราชาศัพท์หมวดกริยา,คําราชาศัพท์หมวดเครื่องแต่งกาย,คําราชาศัพท์หมวดเครื่องประดับ,คําราชาศัพท์,คําราชาศัพท์หมวดอาหาร,คําราชาศัพท์หมวดเครือญาติ

คําราชาศัพท์หมวดเครื่องใช้

   คําราชาศัพท์หมวดเครื่องใช้ เป็นคําราชาศัพท์ ที่ใช้เรียกข้าวของเครื่องใช้ หรือเครื่องแต่งกายต่างๆ ที่ใช้ในชีวิตประจำวัน ซึ่งมีอยู่หลายคำ ดังนั้น เพื่อความถูกต้อง และประโยชน์ของการนำไปใช้ เราจึงควรมาเรียนรู้เรื่องของคําราชาศัพท์หมวดเครื่องใช้ เพื่อที่เราจะได้เรียกชื่อเป็นคำราชาศัพท์ได้อย่างถูกต้องชัดเจนนั่นเอง ไปดูข้อมูลกันเลย…

 

>>>อ่านต่อคลิ๊กที่นี่>>

May 092013
 

คําราชาศัพท์หมวดกริยา,หมวดคำกริยา,คำราชาศัพท์หมวดสุภาพ,คําที่ใช้ในชีวิตประจําวัน,คำราชาศัพท์ หมวดสรรพนาม,คำกริยาราชาศัพท์,คำสรรพนามราชาศัพท์,คําราชาศัพท์เกี่ยวกับพระสงฆ์,คำราชาศัพท์หมวดคำนาม,ราชาศัพท์สําหรับพระสงฆ์,คำราชาศัพท์ ฟัง,การใช้คำกริยา,คําราชาศัพท์หมวดกริยา อาการ,คําราชาศัพท์หมวดร่างกาย,คําราชาศัพท์หมวดเครื่องใช้,คำ ราชาศัพท์ หมวด อากัปกิริยา,คําราชาศัพท์หมวดสรรพนาม,คําราชาศัพท์,คําราชาศัพท์หมวดพระสงฆ์,คําราชาศัพท์หมวดคํานาม,คําราชาศัพท์

คําราชาศัพท์หมวดกริยา

                คําราชาศัพท์หมวดกริยา  เป็นคําราชาศัพท์ ที่ใช้เรียกการกระทำ หรือกิริยาต่าง ซึ่งผู้คนมักจะใช้ผิดกันเป็นประจำ เพราะว่าขาดแหล่งของข้อมูลที่ถูกต้องนั่นเอง ดังนั้น เพื่อความถูกต้อง และเพิ่มความรู้ในเรื่องของคําราชาศัพท์ เรามาดูคําราชาศัพท์หมวดกริยา กันเลยดีกว่า เพื่อที่เพื่อนๆจะได้ใช้คําราชาศัพท์ได้อย่างถูกต้องยังไงหล่ะ ไปดูกัน…

 

>>>อ่านต่อคลิ๊กที่นี่>>